Analiza otpadne vode

Pored internih analiza djelatnika Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin, ovlašteni laboratorij provodi analize ulaznih i izlaznih parametara otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina čime se utvrđuje zadovoljava li voda pročišćena na uređaju za pročišćavanje uvjete III. stupnja pročišćavanja.

III. stupanj pročišćavanja je stroža obrada komunalnih otpadnih voda pri kojoj se osim smanjena BPK5 za minimalno 20%, a ukupnih suspendiranih tvari za minimalno 50% u odnosu na ulazne parametre postavljaju uvjeti za dodatno smanjenje koncentracije fosfora i dušika s ciljem zaštite osjetljvih područja.

U prilogu se nalaze rezultati analitičkih izvješća ovlaštenog laboratorija vezanih za pročišćenu ispuštenu vodu s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina:

Analiza otpadne vode na dan 02. 03. 2017.
Analiza otpadne vode na dan 08. 12. 2016.
Analiza otpadne vode na dan 04. 10. 2016.
Analiza otpadne vode na dan 28. 06. 2016.
Analiza otpadne vode na dan 05. 04. 2016.
Analiza otpadne vode na dan 15. 12. 2015.
Analiza otpadne vode na dan 30. 09. 2015.
Analiza otpadne vode na dan 09. 06. 2015.
Analiza otpadne vode na dan 01. 04. 2015.

 

Analize mulja:
Analiza mulja 06. 2016.