Često postavljena pitanja

Koji dio instalacija mora održavati korisnik?

Korisnici vodnih usluga dužni su o svojem trošku održavati internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju vodovi i cjevovodi koji slijede iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika.
Internu instalaciju održavaju na način da bude u stanju funcionalne ispravnosti kako bi se spriječili gubici vode te spriječilo narušavanje funkcionalnosti sustava javne vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Da li je moguć otpis troška nastao zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama?

U navedenom slučaju nije moguć otpis troška slijedom odredbi Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, kojima su između ostalog određena prava i dužnosti korisnika vodnih usluga. Istima je propisana obveza korisnika da održava o svojem trošku internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju svi cjevovodi i uređaji iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika vodnih usluga, te da podmiri svu količinu isporučenih vodnih usluga koja je utvrđena na glavnom vodomjeru, uključujući i onu količinu koja je istekla zbog kvara.

Kako mora biti izvedena interna kanalizacijska instalacija da ne uzrokuje neugodne mirise?

Naime neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta jedan je od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije. Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađene odzrake za provjetravanje odvoda, i to na način da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene propisanom kapom, te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada, kupaonski tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone izvedene u obliku „V“i „S“ kod kojih je zatvor vodom osiguran na način da je potopljen pod vodom.

Što se ne smije bacati i ubacivati u kanalizaciju?

Molimo da u kanalizaciju ne bacate i ne upuštate:

 • – krpe, higijenske uloške, vlažne rupčiće, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.
 • – potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice i zavoji i sl.)
 • – ulja i masti
 • – ostatke hrane
 • – dlake i perje
 • – kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala
 • – strugotine metala, drva i plastike
 • – staklo
 • – kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija i boja te sl.)
 • – pepeo i trosku
 • – gnojiva.

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijet će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.

Je li bolje piti vodu iz vodovoda ili “flaširanu” vodu?

Ukoliko imate vodu dostupnu iz javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu se može reći da je bolje piti vodu iz „pipe“. Time štedite novac jer je takva voda višestruko jeftinija i ispravna za piće.

Tko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja?

Dolaskom zimskih uvjeta (zbog predviđenih niskih temperatura) potrebno je  zaštititi vodomjerno okno od smrzavanja. Internu vodovodnu instalaciju te vodomjer u vodomjernom oknu, potrebno je zaštititi kako da bi se spriječio gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi. Zidove i poklopac vodomjernog okna potrebno je zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura, ili vreću napunjenu rastresitim izolacijskim materijalom postaviti u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.

Zašto je voda ponekad bijela?

Pojava bijele vode posljedica je otapanja sitnih mikroskopskih zračnih mjehurića u vodi koji nastaju u cijevima zbog visokog tlaka. Nakon nekoliko trenutaka, oslobađanjem mjehurića, voda postaje bistra te se nakon par minuta potpuno izbistri.
To je prirodna fizikalna pojava i nije posljedica prisutnosti klora u vodi za piće.

Svatko može jednostavnim pokusom provjeriti da li je razlog bijeloj vodi otopljeni zrak:
1. U čistu staklenu čašu ulijte „bijelu“ vodu iz slavine.
2. Nakon nekoliko sekundi ćete primijetiti kako se voda bistri od dna prema vrhu dok se svi mjehurići zraka ne oslobode na površini.

„Bijela“ voda ne utječe na zdravlje i zdravstveno je ispravna.

Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi?

Privremena ili trajna odjava priključka nije moguća, sukladno čl. 212. Zakona o vodama, kojim je propisano da je vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, sukladno odluci o priključenju (koju donose jedinice lokalne samouprave).

Skip to content