Vodoopskrbni sustav

ogulin vodovod

 

Specifikacija cijevovodnog materijala ugrađenog u sustav vodovoda Ogulin

Podsustav Turkovići ima ukupno: 7519m LjŽ, 2595m AC, 1122m POC, 5540m Alkaten i 110m PEHD cijevovoda.

Podsustav Zagorje ima ukupno: 37335m LjŽ, 10844m AC, 7615m POC, 39677m Ductil, 20183m PVC, 1882m Tesal, 14234m Alkaten i 8961m PEHD cijevovoda.

Podsustav Drežnica ima ukupno: 30195m PVC, 2349m Alkaten i 1007m PEHD cijevovoda.

Podsustav Josipdol ima ukupno: 32057m LjŽ, 17409m AC, 1953m POC, 10763m PVC, 5880m Alkaten i 9104m PEHD cijevovoda.

Podsustav Tounj ima ukupno: 4223m LjŽ, 1256m BA, 2259m POC i 5549m PEHD cijevovoda.

 

Zone sanitarne zaštite izvorišta na području Grada Ogulina.pdf

Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Zdiška; Zagorska Mrežnica; Vrelo i Kosanović vrelo.pdf

Karta zona sanitarne zaštite.jpg

Skip to content