Objave postupaka jednostavne nabave

14.05.2024.

Prijevoz i zbrinjavanje mulja

Odluka o odabiru-Prijevoz i zbrinjavanje mulja

Zapisnik o pregledu ponuda-Prijevoz i zbrinjavanje mulja

Poziv – Prijevoz i zbrinjavanje mulja 2024.

Analiza mulja – ožujak 2023.

09.04.2024.

Čišćenje i ispiranje sustava odvodnje

Odluka o odabiru – Usluge čišćenja i ispiranja sustava odvodnje 2024

Zapisnik o pregledu i ocjeni – Usluge čišćenja i ispiranja sustava odvodnje 2024.

Poziv-Čišćenje i ispiranje sustava odvodnje 2024.

22.01.2024.

Interventni radovi na perifernim objektima NUS-a Ogulin

Poziv-Interventni radovi na NUS-u 2024.
Troškovnik_Interventni radovi na NUS-u 2024.

Odluka o odabiru -Ev. broj nabave25-24 BV-3
Zapisnik o pregledu ponuda Ev. br. nabave25-24 BV-3

06.11.2023.

Nabava vodomjera

Poziv – Nabava vodomjera 2023.
Troškovnik – Nabava vodomjera 2023.

Odluka o odabiru-Nabava vodomjera 2023.
Zapisnik – Nabava vodomjera 2023.

24.10.2023

Idejni projekt odvodnje i vodoopskrbe naselja Jasenak do spoja na sustav vodoopskrbe i odvodnje naselja Potok Musulinski.

Poziv za dostavu ponuda – Idejni projekt odvodnje i vodoopskrbe Musulinski Potok-Jasenak
PZ -Odvodnja i vodoopskrba naselja Jasenak II dio.

Poziv za dostavu ponuda I Izmjena- Idejni projekt odvodnje i vodoopskrbe Musulinski Potok-Jasenak
Odgovor na upit ponuditelja za izmjenom Poziva za dostavu ponuda

Odluka o odabiru – Idejni projekt odvodnje i vodoopskrbe naselja Jasenak do spoja na sustav vodoopskrbe i odvodnje naselja potok Musulinski
Zapisnik – Idejni projekt odvodnje i vodoopskrbe naselja Jasenak do spoja na sustav vodoopskrbe i odvodnje naselja Potok Musulinski

18.10.2023.

Radovi na sustavu za prihvat sadržaja septičkih jama na UPOV-u Ogulin.

Poziv -Radovi na sustavu za prihvat sadržaja septičkih jama
Troskovnik_Fekalna stanica 2023

Odluka o odabiru-Sustav za prihvat sadržaja sept. jama
Zapisnik o pregledu ponuda-Sustav za prihvat sadržaja septičkih jama

Radovi na ugradnji automatske dezinfekcije vode za ljudsku potrošnju, natrijevim hipokloritom na VS Bjelolasica.

Poziv -Dezinfekcija vode VS Bjelolasica
Troškovnik Klorinacija VS Bjelolacica

Odluka o odabiru-Klorinator VS Bjelolasica
Zapisnik o pregledu ponuda-Klorinator VS Bjelolasica

19.09.2023

Nabava osobnih vozila

Odluka o odabiru-Nabava osobnih vozila
Zapisnik o pregledu ponuda-Nabava osobnih vozila

Poziv za dostavu ponuda – Nabava osobnih vozila 2023.

08.09.2023.

Nabava osobnih vozila

Odluka o poništenju – Nabava osobnih vozila 2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Nabava osobnih vozila 2023.

Poziv za dostavu ponuda – Nabava osobnih vozila 2023.

28.08.2023.

Nabava za popravak i održavanje vodomjera

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Usluge popravaka i servisiranja vodomjera 2023
Odluka o odabiru – Usluge popravaka i servisiranja vodomjera 2023

Poziv – Usluge popravaka i servisiranja vodomjera 2023
Servis i održavanje vodomjera 2023. -Troškovnik

13.07.2023.

Radovi na održavanju i servisiranju NUS-a

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- Servis NUS-a 2023.
Odluka o odabiru ponuditelja-Servis NUS-a 2023

Poziv Održavanje NUS-a 2023
Troškovnik 2023.-Održavanje NUS-a

16.06.2023.

Odluka o odabiru-Ispitivanje zdravst. ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
Zapisnik o pregledu ponuda-Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Poziv-Ispitivanje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju 2023

05.05.2023.

Odluka o odabiru ponuditelja-Prijevoz i zbrinjavanje neopasnog otpada

Poziv za dostavu ponude
Prijevoz i zbrinjavanje mulja
Analiza mulja ožujak 2023

23.03.2023.

Zapisnik-Čišćenje i ispiranje sustava odvodnje
Odluka o odabiru – Čišćenje i ispiranje sustava odvodnje
Ispravak računske pogreške
Računske pogreške – Rijekatank d.o.o

Poziv za dostavu ponude
Čišćenje i ispiranje sustava odvodnje

 

 

 

 

 

Skip to content