Objave postupaka jednostavne nabave

23.03.2023.
Poziv za dostavu ponude
Čišćenje i ispiranje sustava odvodnje

27.07.2018.
Poziv za dostavu ponude
Neizravno ispuštanje proč. otp. voda-Poziv za dostavu ponuda

06.06.2016.
Poziv za dostavu ponude
poziv za dostavu ponude za nabavu goriva

04.05.2016.
Poziv za dostavu ponude
usluge savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za prijavu projekta vodovoda općine Tounj, dionica Kukača – Kamenica koji će se kandidirati za bespovratna sredstva u okviru programa ruralnog razvoja RH 2014-2020

04.04.2016.
Poziv za dostavu ponuda i Specifikaciju osiguranja imovine.
poziv za dostavu ponuda osiguranja imovine
specifikacija osiguranja imovine

29.01.2015.
Nabava kemikalija i polimera za rad UPOV-a 2016. god.
nabava kemikalija i polimera za rad UPOV-a 2016. god.
nabava polimera za UPOV Ogulin 2016. god.

10.12.2015.
Poziv za dostavu ponude
usluge održavanja i popravaka vodomjera

06.11.2015.
Izgradnja dijela vodovoda Popovo Selo
poziv vodovod Popovo Selo
troškovnik građevinski – Popovo Selo
troškovnik monterski – Popovo Selo
troškovnik mjerno regulacijska mjesta – Popovo Selo
troškovnik rekapitulacija – Popovo Selo

28.09.2015.
Postupak nabave vodomjera 2015. godina
poziv za dostavu ponude
specifikacija vodomjera

10.09.2015.
Poziv za dostavu ponuda sanacijski radovi na obnovi fasade upravne zgrade
sanacijski radovi na obnovi fasade upravne zgrade
troškovnik

27.07.2015.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog vozila
poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog vozila

22.07.2015.
Poziv za dostavu ponuda za sanacijske radove na vodooprkrbnom sustavu Drežnica
poziv za dostavu ponuda za sanacijske radove na vodooprkrbnom sustavu Drežnica
troškovnik

08.07.2015.
Poziv za dostavu ponuda za ugradnju uređaja za dezinfekciju vode za piće na CS Turkovići
poziv za dostavu ponuda za ugradnju uređaja za dezinfekciju vode za piće na CS Turkovići

21.04.2015.
Poziv za osiguranje imovine
poziv za osiguranje imovine

16.02.2015.
Poziv za dostavu ponuda za odvjetničke usluge
poziv za dostavu ponuda odvjetničke usluge

30.01.2015.
Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme za dezinfekciju pitke vode na vodospremi Razdolje
poziv za dostavu ponuda
tiskanica za troškovnik Razdolje

26.01.2015.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu teretnog motornog vozila
poziv za dostavu ponuda

13.11.2014.
Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju vodovoda Drežnica
poziv za dostavu ponuda
troškovnik za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda Drežnica

06.11.2014.
Poziv za dostavu ponuda usluge održavanja i popravaka vodomjera
poziv za dostavu ponuda

30.10.2014.
Poziv za dostavu ponuda za sanacijske radove i smanjenje gubitaka na Vodoopskrbnom sustavu Drežnica
poziv za dostavu ponuda
troškovnik za sanacijske radove Drežnica
Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave13.11.2014.

20.10.2014.
Poziv za dostavu ponuda servisiranje i održavanje klorinatora i analizatora klora
poziv za dostavu ponuda

20.10.2014.
Projektantski nadzor na izgradnji kanalizacijskih kolektora i crpnih stanica
poziv za dostavu ponuda

18.08.2014.
Nabava ogrjevnog drva 2014. godina
poziv za dostavu ponuda

11.08.2014.
Nabava vodomjera
poziv za dostavu ponuda
specifikacija vodomjera 2014

07.05.2014.
Poziv za dostavu ponuda
Ispravnost vode

06.05.2014.
Poziv za dostavu ponuda
Nabava goriva

28.04.2014.
Poziv za dostavu ponuda
Osiguranje imovine

Skip to content