Povijesni razvoj

Oko 1500. godine izgrađen je Frankopanski kaštel – stara utvrda Ogulin, koju je dao izgraditi knez Bernardin Frankopan nakon što su Turci 1493. opustošili Modruš.

Pročitajte više o povijesti Ogulina

Povijest vodovoda u Ogulinu može se podijeliti na dva dijela: prije i nakon 1955. godine, kada je pregrađena Zagorska Mrežnica izgradnjom akumulacijskog jezero Sabljaci za potrebe hidroelektrane Gojak.

Starija povijest ogulinskog vodovoda do 1955.
Novija povijest ogulinskog vodovoda poslije 1955.

Danas su u funkciji sljedeći vodoopskrbni objekti Vodovoda i kanalizacije d.o.o.:

Crpne stanice (CS):

 • CS Turkovići
 • CS Zagorska Mrežnica
 • CS Bocino Vrelo
 • CS Kosanović Vrelo

Vodospreme (VS):

 • VS Turkovići (500 m3)
 • VS Kučaj (40 m3)
 • VS Kolići (1100 m3)
 • VS Stabarnica (350 m3)
 • VS Gavani (1500 m3)
 • VS Desmerice (52 m3)
 • VS Cetinjani (50 m3)
 • VS Dimnjak (50 m3)
 • VS Razdolje (400 m3)
 • VS Bocino Vrelo (1000 m3)
 • VS Mod.Salopeki (50 m3)
 • VS Samozid (500 m3)

Prekidne komore (PK):

 • PK Skradnik
 • PK Kukača

Prepumpne stanice (PS):

 • PS Kučaj
 • PS Brozovići
 • PS Desmerice
 • PS Bertovići
 • PS Pađeni
 • PS Salopek selo
 • PS Gavani
 • PS Vukovići
 • PS Modruški Salopeki
 • PS Cindrići
 • PS Zrnići

Skip to content