Obavijesti i odluka o jednostavnoj nabavi

 Obavijesti

Obavijest o sukobu interesa

Trgovačko društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin, Kao naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa:

– Uslužni obrt “Biro-trade” Ogulin
– Radio Ogulin d.o.o. Ogulin

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave
I. Izmjena odluke o jednostavnoj nabavi
II. Izmjena odluke o jednostavnoj nabavi
III Izmjena Odluke o provođenju postupaka jednostavne nabave
IV Izmjena Odluke o jednostavnoj nabavi

 

Skip to content