Analiza vode

Karlovačka županija spada među županije u Republici Hrvatskoj koje su iznad prosječno opskrbljene vodom za piće. S ciljem praćenja stanja i osiguranja kvalitete pitke vode u ovlaštenom laboratoriju provode se analize vode koje obuhvaćaju:

  1. Fizikalno – kemijske pokazatelje: mutnoća, boja, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, slobodni klor, vodljivost pri 25˚C, utrošak KMnO4
  2. Mikrobiološke pokazatelje: broj kolonija na 37˚C i 22˚C, ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa
  3. Kemijske pokazatelje: amonijevi ioni, nitrati, kloridi

Za svaki od tih pokazatelja ovlašteni laboratorij ocjenjuje ispravnost u odnosu na uvjete propisane Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i maksimalno dozvoljene koncentracije prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.

U prilogu možete pronaći godišnje rezultate analiza pitke vode vezane uz područje koje vodom opskrbljuje tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin:

Uzorkovanje pitke vode i rezultati analize za 2020. godinu
Uzorkovanje pitke vode i rezultati analize za 2019. godinu
Uzorkovanje pitke vode i rezultati analize za 2018. godinu
Uzorkovanje pitke vode i rezultati analize za 2017. godinu
Uzorkovanje pitke vode i rezultati analize za 2016. godinu
Uzorkovanja pitke vode i rezultati analiza za 2015. godinu

Skip to content