Priključenje

Troškovi priključka plaćaju se po obračunatom Radnom nalogu. Ako priključak prolazi ispod prometnice stranka sama treba ishoditi dozvolu za prijekop i snosi troškove Rješenja o odobrenju radova koje izdaju Hrvatske ceste d.o.o. ili Županijske ceste Karlovac ovisno o vrsti ceste.

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje

Zahtjev za priključak na sustav javne vodoopskrbe

Skip to content