Savjetovanje sa zainteresiranim g. s.

2024.

Radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora zone D odvodnog sustava Ogulin sa održavanjem i popravcima vodovoda na trasi kanalizacijskih kolektora

Radovi Zona D-Poziv za prethodno savjetovanje

GP Odvodni sustav otpadnih voda zone D

_Ogulin – Zona D – Tekst Ogulin – Zona D – 01_Pregledna situacija_10000-Model Ogulin – Zona D – 03_Situacija Ogulin – Zona D – 07_Situacija Ogulin – Zona D – 08_CS Ogulin – Zona D – 09_CS Ogulin – Zona D – 10_CS Ogulin – Zona D – 11_CS Ogulin – Zona D – 12_CS Ogulin – Zona D – 13_CS Ogulin – Zona D – 14_Rov Ogulin Zona D – Knjiga 1 – tekst

Izvedbeni projekt prelaganje vodopskrbe

_Ogulin – Zona D – VODA – tekst Ogulin – Zona D – 01_Pregledna situacija Ogulin – Zona D – 02_Situacije Ogulin – Zona D – 03_Rov Ogulin – Zona D – 04_Zasunska okna Ogulin – Zona D – 05_Nadzemni hidrant

 

 

Usluge stručnog nadzora na izgradnji kanalizacijskih kolektora zone D odvodnog sustava Ogulin sa održavanjem i popravcima vodovoda na trasi kanalizacijskih kolektora

Nadzor Zona D-Poziv za prethodno savjetovanje

 

Usluge vođenja projekta na izgradnji kanalizacijskih kolektora zone D odvodnog sustava Ogulin sa održavanjem i poravcima vodovoda na trasi kanalizacijskih kolektora

Vođenje projekta Zona D-Poziv za prethodno savjetovanje

 

2020.

Izgradnja tlačno gravitacijskog cjevovoda zone BC sustava odvodnje grada Ogulina – Poredice, sa crpnom stanicom

Izvješće ptreth. savj. Tlačno gravit. cjevovod
Poziv za preth. savj.-Tlačno gravitacijski cjev. Poredice
DoN-Tlačno gravitacijski cjevovod odvodnje zone BC Poredice
Troskovnik tlačno gravitacijski cjevovod
Troškovnik elektro opreme-Poredice- CS Nogometno igralište
Projektna dokumentacija Tlačno gravitac. cjev. odvodnje Poredice

 

Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Saborsko

Izvješće s preth. savjetovanja-Sanacija gubitaka na VOS Saborsko
Poziv za preth. savj.-Sanacija VOS Saborsko
DoN-Sanacija gubitaka VOS Saborsko
Projektni zadatak -Sanacija VOS Saborsko
Okvirni troškovnik_Sanacija VOS Saborsko

 

2019.

Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Sanacija gubitaka
Poziv za preth. savjetovanje-Sanacija gubitaka na VOS Ogulin
DoN-Sanacija gubitaka na VOS Ogulin
Troškovnik Sanacija gubitaka na VOS Ogulin

 

Tlačni cjevovod PZ-UPOV Ogulin sa crpnom stanicom

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Tlačni cjevovod P
Poziv na prethodno savjetovanje-Tlačni cjevovod PZ-UPOV Ogulin
DoN-Tlačni cjevovod sustava odvodnje dionica PZ-UPOV -Ogulin
Troškovnik PZ-UPOV Ogulin

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Obavijest o prethodnom savjetovanju
Dokumentacija o nabavi, Radovi vodovod Kukača-Kamenica
Troškovnik vodovod Kukača Kamenica

Pregledna_situacija vodovod Kukača Kamenica
Objekti na cjevovodu 1
Objekti na cjevovodu 2
Objekti na cjevovodu 3

Skip to content