Općenito

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina

S ciljem zaštite voda na području grada Ogulina nazvanog „Galge“ izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji obuhvaća površinu od 8 195 m2.

 

Kompaktni uređaj za mehaničko pročišćavanjeKompaktni uređaj za mehaničko pročišćavanje
Otpadna voda na uređaj za pročišćavanje pristiže vođena kombiniranim djelovanjem gravitacije i pumpi u crpnim stanicama. Prolaskom vode kroz kompaktni uređaj za mehaničku obradu otpadnih voda iz vode se izdvajaju krute čestice, pijesak, masti i ulja.

 

SBR, nitrifikacijska faza radaSBR, nitrifikacijska faza rada

Nakon izvajanja krupnih nečistoća i zadržavanja u ulaznom egalizacijskom bazenu, pročišćena voda se pumpa u određenim vremenskim intervalima u diskontinuirani šaržni reaktor (SBR, sequance batch reaktor). U navedenom reaktoru odvija se razgradnja otpadnih tvari, kao posljedica zadanih uvjeta i metabolizma mikroorganizama. Time je provedena biološka razgradnja otpadnih voda.

 

pro03Filtracija vode na membranama

Kako bi se osigurala kvaliteta i strogi standardi vode koja će se ispustiti iz uređaja za pročišćavanje, nakon biološke razgradnje provodi se postupak ultrafiltracije vode procjeđivanjem na membranama. Vođena radom pumpi, voda pročišćena u SBR-u i zadržana u izlaznom egalizacijskom bazenu se pod visokim tlakom protiskuje kroz membrane ostavljajući na taj način „kolač finih nečistoća“ na njihovim stjenkama, dok pročišćena izlazi kroz pore membrana. Nečistoće sa stjenki membrana se ispiru povratnim strujanjem vode ili kemijskim putem, a zatim vraćaju na ulazni dio uređaja.

 

Ispust pročišćene vodeIspust pročišćene vode

Voda protisnuta kroz membrane ispušta se u podzemlje, čime završava put pročišćavanja otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina.

Skip to content