Kontakt

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14
47300 Ogulin

Fax: 047 532 034

Centrala
Tel1: 047 532 033
Tel2: 047 532 043
E-mail:
bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr

Uprava
Direktor društva
Bojan Prebežić, dipl.ing.
Tel: 047 532 001
Mob: 091 253 0710
E-mail: bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr

Voditelj sektora održavanja sustava vodovoda
Drago Gerovac, ing. arh.
Mob: 098 246 879
E-mail: drago.gerovac@vodovod-ogulin.hr

Voditelj sektora sustava odvodnje
Nikola Vuković, ing. građ.
Mob: 091 253 0711
E-mail: nikola.vukovic@vodovod-ogulin.hr

Voditelj sektora za javnu nabavu i investicije
Dubravka Boban, dipl. ing. građ.
Tel: 047 811 096
E-mail: dubravka.boban@vodovod-ogulin.hrVoditelj financijskog sektora

Ivana Magdić Kurelac, oec.
Tel: 047 525 380
E-mail: ivana.magdic.kurelac@vodovod-ogulin.hr

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Tel: 047 531 441
E-mail: upov@vodovod-ogulin.hr

Izvorište Zagorska Mrežnica
Tel: 047 587 230, Mob. 099 380 5134
E-mail: cszagorje@vodovod-ogulin.hr

Dežurni poslije 15 sati i neradnim danom
Mob: 099 817 3540

Vodni Redar
Greta Žanić, mag.ing.sec.
Mob: 091 253 0721
E-mail: greta.zanic@vodovod-ogulin.hr


Kontaktirajte nas

  Ime i prezime

  E-mail adresa

  Predmet

  Poruka

  Google Mapa

  Skip to content