Projekti

Sustav javne odvodnje otpadnih voda grada Ogulina može se svrstati u shemu razgranate kanalizacije , a uvjetovano topografskim prilikama podijeljen je u četiri zone – A, B, C i D.

Zona A obuhvaća uže središte grada i naselja Sveti Jakov, Krlenac, Lomost, Proce i Pešćenica.
Zona B obuhvaća naselja Žegar, Podvrh, Petar Ogulinski, Drenovac.
Zona C obuhvaća naselja Bukovnik, Prapuće, Vrtače.
Zona D obuhvaća naselja Kalce, Bošt, Kučinić selo, Sabljak selo, Salopek selo i Brezik.

Izgradnja sustava odvodnje otpočela je 1997. godine od lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Dražicama, Ulicom Svetog Roka i Bolničkom ulicom, prema središtu grada. Nakon toga parcijalno se izgrađivala odvodnja u središtu grada i okolnim naseljima. Do 2016. godine izgrađeni su kanalizacijski kolektori zona A, B i C ukupne dužine 37.000 m sa 24 crpne stanice. Crpne stanice su obuhvaćene nadzorno upravljačkim sustavom.
U planu je izgradnja kanalizacijskih kolektora zone D ukupne dužine 17.500 m i 12 crpnih stanica koje će također biti povezane nadzorno upravljačkim sustavom.

Donosimo vam pregledne sheme izgradnje kanalizacijskih mreža na području grada Ogulina.

Plan izgradnje

Ogulin-karta

Dosad izgrađeno

Globalne granice UPOV-a Ogulin

Pogled na smještaj UPOV-a u prostoru

 

kanalizacija-upov

kanalizacija-izgradeno

Skip to content