Politika kvalitete

Poslovni uspjeh društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. počiva na postizanju zadovoljstva naših potrošača/investitora, a što postižemo na slijedeće načine:

−  Kontinuiranom opskrbom vodom za ljudsku potrošnju tako da se očuva prihvatljiva razina kvalitete i zdravstvena ispravnost tijekom proizvodnje, od procesa crpljenja sirove vode do distribucije vode za ljudsku potrošnju pravnim i fizičkim osobama.

−  U bliskoj budućnosti kontinuiranom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda tako da se ne onečišćuju podzemne vode.

Postizanje zadovoljstva naših potrošača/investitora, kao i ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, djelatnika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvatiti kroz primjenu Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i HACCP sustava.

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i HACCP sustav su uspostavljeni, dokumentirani i održavani na način da djelatnici na svim razinama, na čelu s Upravom društva, imaju obavezu:

−  Zadovoljavati zahtjeve i potrebe potrošača/investitora i ostalih zainteresiranih strana,

−  Osiguranje da vodstvo tvrtke ima najvišu razinu svjesnosti o kulturi sigurnosti vode za ljudsku potrošnju,

−  Zadovoljavati zakonsku regulativu i druge zahtjeve i pravila na koje se organizacija obvezala, a koji se odnose na aspekt djelatnosti,

−  Sprječavati onečišćenje okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti prirodnim resursima,

−  Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,

−  Kontinuirano educirati i usavršavati zaposlenike u svim segmentima rada i upravljanja, razvojem njihovih znanja i kompetencija,

−  Kontinuirano unaprjeđivati HACCP sustav i podizati svijest o sigurnosti vode za ljudsku potrošnju,

−  Stalno poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa.

Politika sustava upravljanja kvalitetom dostupna je svim osobama koje rade za ili u ime Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin, a dostupna je i javnosti općenito.

Vizija

Želja nam je biti među prvim u Republici Hrvatskoj po kvaliteti pružanih usluga u javnoj vodoopskrbi vodom za ljudsku potrošnju te u odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. uspostavlja cjeloviti, objedinjeni i učinkoviti sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Ogulina.

Misija

Vlastitim znanjem i djelovanjem Vodovod i kanalizacija d.o.o. kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima vodu za ljudsku potrošnju u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu.

Poticanjem lokalne zajednice na našem području, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, Vodovod i kanalizacija d.o.o. stalno unapređuje vodoopskrbu, zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, izgradnjom i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

 

Skip to content