Obavijest korisnicima vodnih usluga naselja Bošt

Objavljeno: Petak, 8. rujna 2023.

Obavijest korisnicima vodnih usluga naselja Bošt

Poštovani

Obavještavamo vas da su radovi na rekonstrukciji  vodoopskrbne mreže u naselju Bošt završeni. Zamijenjeno je 516m azbest cementnih cijevi DN50 sa novim PEHD DN110 i prespojeni su svi korisnici na novi cjevovod. Izvedena su dva hidranta čime smo doprinijeli  boljoj protupožarnoj zaštiti naselja Bošt.

Preostaju radovi na sanaciji kolnika, postava novog asfalta. Predmetni radovi izvesti će se u skoro vrijeme a izbor izvođača i financiranje radova provodi  grad Ogulin.

Zahvaljujemo  vam se na suradnji i strpljenju za vrijeme trajanja radova.

Direktor

Bojan Prebežić dipl. ing.

Skip to content