Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Objavljeno: Petak, 15. prosinca 2017.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte da kreće savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave 

Izgradnja vodoopskrbe općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača – Kamenica

Na internetskim stranicama https://vodovod-ogulin.hr/javna-nabava/javna-nabavajavna1/ objavljen je nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima pa molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 20. prosinca 2017. godine, dostave primjedbe i prijedloge na e-mail adresu: zeljka.magdic@vodovod-ogulin.hr.

 Projekt je odobren na natječaju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. iz Mjere 7, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.

Nakon provedenog savjetovanja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovim internetskim stranicama.

Skip to content