REALIZACIJA PROJEKTA SUFINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE – VODOVOD KUKAČA-KAMENICA OPERACIJA 7.2.1 – ULAGANJA U GRAĐENJE JAVNIH SUSTAVA ZA VODOOPSKRBU, ODVODNJU, PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Objavljeno: Petak, 7. prosinca 2018.

POČETAK IZGRADNJE VODOVODA OPĆINE TOUNJ,
DIONICA KUKAČA-KAMENICA

Po dobivanju Odluke o dodjeli sredstava za izgradnju vodovoda Općine Tounj, dionica Kukača-Kamenica od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, početak radova na izgradnji vodovoda planiran je 07.12.2018. godine, ukoliko dopuste vremenske prilike. Završetak radova planiran je do 01.09.2019. godine. Ovaj projekt je nastavak izgradnje četvrte dionice vodoopskrbe općine Tounj, u dužini 9,0 km, kojim će naselja Kukača i Kamenica biti opskrbljena vodom iz sustava javne vodoopskrbe.

Projekt izgradnje vodovoda Kukača-Kamenica kandidiran je na natječaj za provedbu Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Odluka o dodjeli sredstava od 4.732.432,76 kuna , što čini 100% ulaganja u izgradnju vodovoda, dobivena je 20.11.2018. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Sufinanciranje sredstvima Europske unije iznosi 85%, a sredstvima proračuna Republike Hrvatske 15% ukupno odobrene vrijednosti.

Nakon održanog sastanka sa izvođačima radova i stručnim nadzorom, odabranim nakon provedenih postupaka javne nabave, izvođač radova zajednica ponuditelja Aquaterm d.o.o. Karlovac i Vodoprivreda Karlovac d.d. Karlovac, te pružatelj usluga stručnog nadzora nad izgradnjom vodovoda, zajednica ponuditelja Kaprojekt d.o.o. Karlovac i Uredom ovlaštenog inženjera geodezije Afet Ajrulov iz Karlovca, dogovorene su osnove za početak izvođenja radova. Na sastanku je bio nazočan i gospodin Ivica Sopek, Načelnik Općine Tounj, koji je upoznat sa svim detaljima oko početka radova na vodovodu Kukača-Kamenica.

  

 

 

 

 

Skip to content