Rezultati preliminarnih izvješća za opskrbno područje izvorišta Zdiška

Objavljeno: Srijeda, 26. srpnja 2017.

Zavod za javno zdravstvo karlovačke županije dostavilo je Vodovodu i kanalizaciji preliminarno analitičko izvješće za vodu iz vodoopskrbnog sustava Zagorska Mrežnica sa kojeg se trenutno opskrbljuju pitkom vodom potrošači izvorišta “Zdiška Turkovići”, a mjesta uzorkovanja su “javna česma pored crpne stanice Zdiška” i “željeznička postaja Ogulinski Hreljin”. Svi rezultati ispitanih parametara prema dostavljenom preliminarnom izvješću su u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15) i maksimalno dozvoljenim koncentacijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN125/13, NN141/13 i NN 128/15).

Rezultati preliminarnih izvješća:

Želježnička postaja Ogulinski Hreljin 15-127_porijeklo Zagorska Mrežnica_PRELIM.

Javna česma pored Crpne stanice Zdiška 15-126_porijeklo Zagorska Mrežnica_PRELIM.

 

Skip to content