Obavijesti i odluka o jednostavnoj nabavi

 Obavijesti

OBAVIJEST – Obveza iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 I 13/14 –Odluka Ustavnog suda) – zabrana sklapanja ugovora radi sprječavanja sukoba interesa.
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 14, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:
IMZ PROMET d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 4


Napomena vezana uz sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) vezano za sprječavanje sukoba interesa obavještavamo da:

Predstavnici naručitelja iz stavka 2. navedenog članka odnosno čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja, ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. Zakona o javnoj nabavi kao niti druge osobe iz članka 24. Stavka 5. Zakona o javnoj nabavi koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu ili su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin kao trgovačko društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu predmetnog članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave