Cjenik ostalih usluga

I. Režijske satnice

VSS 1h 64,00
VŠS 1h 55,00
VKV 1h 47,00
KV 1h 39,00
PK 1h 24,00

II. Vozila i strojevi

1. Osobno vozilo 1h 70,76
2. Poluteretna vozila, kombi vozila i sl. 1h 127,00
3. Rovokopač
3.1. rad 1h 191,00
3.2. transport 1h 191,00
3.3. čekanje 1h 134,00
4. Kompresor 1h 60,00
5. Crpka za vodu 1h 60,00
6. Cisterna za vodu
6.1. Do 15 km udaljenosti od sjedišta poduzeća po cisterni 348,66
6.2.Više od 15 km udaljenosti od sjedišta poduzeća po cisterni 424,32
7. Kamion kiper sa dizalicom
7.1. Prijevoz kamionom 1h 200,00
7.2. Rad dizalice 1h 50,00

III. Prijevoz za potrebe vodovoda

Prijevoz po prijeđenom kilometru 2,90

IV. Izrada vodovodnog priključka

1. Zaprimanje zahtjeva za vodovodni priključak i izlazak na teren

VŠS 3h 55,00 165,00
VKV 2h 47,00 94,00
Osobno vozilo 3h 70,76 212,28
UKUPNO: 471,28

 

2. Prateći radovi na izradi vodovodnog priključka određivanje lokacije vodovoda i ostalih instalacija, iskolčenje, urisavanje i nadzor nad izvođenjem

VŠS 12h 55,00 660,00
VKV 8h 47,00 376,00
Osobno vozilo 8h 70,76 566,08
UKUPNO: 1.602,08

 

3. Troškovi pregleda tehničke dokumentacije vezane za vodovodni priključak

VŠS 3,5h 55,00 192,50

 

4. Montaža vodovodnog priključka O 1/2″ – O 2″
Montaža ogrlica cjevovoda, izolacija ventila, vodomjera, sva spajanja tlačna proba, te skladišno poslovanje

VKV 7,3h 47,00 343,10
KV 8,5h 39,00 331,50
PK 12,1h 24,00 290,40
Osobno vozilo 8h 70,76 566,08
UKUPNO: 1.531,08

 

5. Radovi na zaštiti ostalih komunalnih instalacija

VŠS 3h 55,00 165,00
VKV 6h 47,00 282,00
Osobno vozilo 6h 70,76 424,56
UKUPNO: 871,56

SVEUKUPNO 1 – 5: 4.668,50

Materijal se obračunava putem radnog naloga na temelju cijena iz izdatnice.
Svi radovi koji nisu obuhvaćeni ovim cjenikom a izvode se na zahtjev fizičke ili pravne osobe izradiće se prema ponudi koju će izradi stručne službe poduzeća.

V. Ugradnja vodomjera za paušalce

VKV 1h 47,00
KV 1h 39,00
Osobno vozilo 1h 70,76
UKUPNO: 156,76

Materijal se obračunava putem radnog naloga na temelju cijena iz izdatnice.

VI. Izmjena vodomjera, oštećenih smrzavanjem ili mehaničkim oštećenjem usljed nepažnje

VKV 2h 47,00 94,00
PK 2h 24,00 48,00
Osobno vozilo 2h 70,76 141,52
UKUPNO: 283,52

VI. Isključivanja

1. Trošak isključivanja (skidanje vodomjera) te ponovnog uključivanja potrošača sa vodoopskrbnog sustava zbog neplaćanja usluga

VKV 2h 47,00 94,00
KV 2h 39,00 78,00
Osobno vozilo 2h 70,76 141,52
UKUPNO: 313,52

 

2. Trošak iskapanja kućnog priključka u svrhu isključivanja potrošača s vodoopskrbnog sustava zbog neplaćanja usluga

VKV 2h 47,00 94,00
PK 4h 24,00 96,00
Osobno vozilo 4h 70,76 283,04
Vozač 4h 47,00 188,00
Rovokopač 6h 191,00 1.146,00
UKUPNO: 1.807,04

Materijal se obračunava putem radnog naloga na temelju cijene iz izdatnice.

Sve iskazane cijene u ovom cjeniku izražene su u kunama i bez PDV-a.

Ovaj Cjenik usvojen je na Skupštini Trgovačkog društva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. dana 02.03.2006. godine. Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
Nikola Magdić, dipl.oec.