Politika kvalitete

Poslovni uspjeh društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. počiva na postizanju zadovoljstva naših potrošača/investitora, a što postižemo na sljedeće načine:

Kontinuiranom opskrbom vodom za piće tako da se očuva prihvatljiva razina kvalitete i zdravstvena ispravnost tijekom proizvodnje, od procesa crpljenja sirove vode do distribucije vode za piće pravnim i fizičkim osobama.

U bliskoj budućnosti kontinuiranom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda tako da se ne onečišćuju podzemne vode.

Postizanje zadovoljstva naših potrošača/investitora, kao i ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, djelatnika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i HACCP sustava.

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i HACCP sustav su uspostavljeni, dokumentirani i održavani na način da djelatnici na svim razinama, na čelu s Upravom društva, imaju obavezu:

Zadovoljavati zahtjeve i potrebe potrošača/investitora

Zadovoljavati zakonsku regulativu i druge zahtjeve i pravila na koje se organizacija obvezala, a koji se odnose na aspekte djelatnosti

Sprječavati onečišćenje okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti prirodnim resursima

Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima

Stalno poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa. Politika sustava upravljanja kvalitetom dostupna je svim osobama koje rade za ili u ime Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin, a dostupna je i javnosti općenito.

Vizija

Želja nam je biti među prvima u Republici Hrvatskoj po kvaliteti pružanih usluga u javnoj vodoopskrbi pitkom vodom te u budućnosti odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda. Vodovod i kanalizacija d.o.o. će uspostaviti cjeloviti, objedinjeni i učinkoviti sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Ogulina do 2015. godine.

Misija

Vlastitim znanjem i djelovanjem Vodovod i kanalizacija d.o.o. kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu.

Poticanjem lokalne zajednice na našem području, uz suradnju s hrvatskim i europskim institucijama, Vodovod i kanalizacija d.o.o. stalno unapređuje vodoopskrbu, zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, izgradnjom i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.