Riječ direktora

Poslovni uspjeh društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin počiva na zadovoljstvu naših potrošača što postižemo kontinuiranom opskrbom vode za piće tako da se očuva prihvatljiva razina kvalitete i zdravstvena ispravnost tijekom proizvodnje, od procesa crpljenja sirove vode do distribucije vode za piće pravnim i fizičkim osobama, te kontinuiranom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda tako da se ne onečišćuje podzemne vode i sačuva zdrav okoliš za buduće generacije.

Želja nam je biti među prvima u Republici Hrvatskoj po kvaliteti pružanih usluga u javnoj vodoopskrbi pitkom vodom kao i odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

Vlastitim znanjem i djelovanjem djelatnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi visoke kvalitete uz opravdanu cijenu.

Nadajući se i daljnjoj uspješnoj suradnji direktor Zdravko Paušić dipl.inž.