Objave javnih nadmetanja

2024.

Obavijest o nabavi  – Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala

Obavijest o nadmetanju

2023.

usluge osiguranja

DoN Usluge osiguranja 2023
Specifikacija osiguranja 2023
Odluka o odabiru -Usluge osiguranja

nabava goriva

DoN Nabava goriva 2023
Troškovnik 2023. Specifikacija goriva
Odluka o odabiru 2023.-Nabava goriva

I Izmjena DoN-Usluga financijskog leasinga za nabavu rovokopača-utovarivača (kombinirka)
Troškovnik-Usluge financijskog leasinga za nabavu novog rovokopača-utovarivača (kombinirka)

OBJAVE JAVNIH NADMETANJA 2023
DoN-Vod. i kanaliz. materijal 2023 I Izmjena
Troškovnik vod. i kanal. materijal 2023. I Izmjena

2022.

Objava javnog nadmetanja 28.09.2022
DoN Nabava vodomjera – II Izmjena
Troškovnik – Nabava vodomjera-II Izmjena
Pojašnjenje DoN na temelju Rješenja DKOM-a-Nabava vodomjera

Objava javnog nadmetanja 01.07.2022.
DoN Usluge osiguranjal 2022
Specifikacija osiguranja 2022

Objava javnog nadmetanja 24.06.2022 – nabava goriva
DoN Nabava goriva
Troškovnik – Specifikacija goriva

Objava javnog nadmetanja 03.06.2022
DoN Nabava vodomjera – I Izmjena
Troškovnik – Nabava vodomjera – I Izmjena
INFORMACIJA O IZJAVLJENOJ ŽALBI NA DOKUMENTACIJU O NABAVI ILI IZMJENU

Objava javnog nadmetanja 03.06.2022.
Troškovnik – Nabava vodomjera
DoN Nabava vodomjera

Objava javnog nadmetanja 10.05.2022
DoN-I Izmjena- Opskrba električnom energijom 2022-2024
Troškovnik I Izmjena-Opskrba el. energijom 2022-2024.

Objava javnog nadmetanja 19.04.2022
DoN Servis klorne i mjerne opreme na vodoopskrbnim objektima
Troškovnik -Servis klorne i mjerne opreme O.S. 2022_2024

Objava javnog nadmetanja 31.01.2022.
DoN Nabava teretnog motornog vozila
Troškovnik-Teretno motorno vozilo

Objava javnog nadmetanja 26.01.2022.
DoN-Vod. i kan. materijal 2022
Troškovnik vodov. i kanalizac. materijal 2021.
Izmijenjeni Troškovnik vodov. i kanalizac. materijal 2022

 

Skip to content